ЗА НАС

ЕНПЛАСТ ЕООД е производствена компания създадена в условията на конкурентен пазар. Компанията разполага с финансова стабилност, ясна визия и утвърдени принципи за реализиране на своите и поръчкови проекти в областта на инструменталната екипировка – шприц форми и щанци и шприцване под налягане на пластмаси.

Основните принципи от които се ръководи ЕНПЛАСТ ЕООД в своята дейност са:

Реализиране на всеки един проект опирайки се изключително на своя квалифиран мениджмънт с дългогодишен опит:
Прилагането на новите тенденции при проектирането и изпълнението на шприц форми и щанци с използване на всички доказали се нови технологии.
Подбор на по-изпълнители, доставката на материали, избор на готови елементи и използването на външни услуги за по-бързото изпълнение на проекта за спазването на договорения срок.
Постоянен контрол върху изпълнението на всеки етап от производствения процес.
Следването на тези принципи води до постигане на амбижиозната и основна цел, която преследва ЕНПЛАСТ ЕООД – постигането на максимално задоволяване изискванията на своите клиенти. Всеки краен продукт на компанията е израз на качеството и сигурността.

Ние реализираме Вашите проекти на конкурентни цени!