УСЛУГИ

Ние изработваме детайли с всички видове пластмаса.

  • Шприцване всички видове пластмаса под налягане. Ако имате идея и пазар за пластмасов продукт или имате мостра, която трябва да копираме с леки промени, ние разработваме новия дизайн, след което изработваме инструменталната екипировка (матрица) при нас и въвеждаме детайла в производство независимо от какъв вид пластмаса е.
  • Изработваме инструментална екипировка (матрици) за пластмасови изделия шприцвани под високо налягане. Единственото условие е да се експлоатира и поддържа само от нас.

Сроковете за изработка са максимално бързи от проектиране, изготвяне на техническа документация, металообработващи операции, до готово изделие от пластмаса!