КОЛЧЕ L1500

Описание

Изработено от полиетилен ниско налягане с UV защита. Основното му предназначение е за обозначаване на растителни видове, като към него се добавя табелка с описание.

Документи

Характеристики

примерна характеристика стойност
примерна характеристика стойност
примерна характеристика стойност
примерна характеристика стойност
примерна характеристика стойност
примерна характеристика стойност
примерна характеристика стойност
примерна характеристика стойност