СЕКЦИОННА ТАБЕЛКА L150

Описание

Изработена от удароустойчив полистерол. Предназначена за обозначаване на растителни видове .

Документи

Характеристики

примерна характеристика стойност
примерна характеристика стойност
примерна характеристика стойност
примерна характеристика стойност
примерна характеристика стойност
примерна характеристика стойност
примерна характеристика стойност
примерна характеристика стойност