СЕКЦИОННА ТАБЕЛКА L250

Описание

Изработена от удароустойчив полистерол. Предназначена за обозначаване на растителни видове.

Документи

Характеристики

примерна характеристика стойност
примерна характеристика стойност
примерна характеристика стойност
примерна характеристика стойност
примерна характеристика стойност
примерна характеристика стойност
примерна характеристика стойност
примерна характеристика стойност